Senaste nytt från Runacademy:

Augusti 12, 2019

Psykisk ohälsa rankas numera som en folksjukdom och stress är den kanske största anledningen till ohälsan. Fyra av tio svenskar har någon gång drabbats av stressrelaterade åkommor som utbrändhet, ångest eller depression. I en tid då förväntningarna att prestera snabbt, kvalitativt och utan att beklaga oss blir allt högre – kan löpningen vara vår räddning? Vi på Runacademy vill gärna tro det!

För de flesta är det lätt att förstå den positiva effekten av att röra på kroppen för att stärka hjärtat och skelettet. Men vilka kopplingar finns mellan musklerna och hjärnan? Väldigt många faktiskt. Det finns studier som visar att fysisk aktivitet ger en positiv effekt på det psykiska välmåendet, antingen som alternativ eller komplement till andra behandlingsmetoder. Löpningen ger hjärnan en ”paus” och frisätter en rad olika substanser i hjärnan som förebygger stress och depression. Några av dessa är dopamin, oxytocin och serotonin som är aktiva ämnen i antidepressiva mediciner, men som alltså även tillverkas av kroppen i större mängd när hjärtat pumpar hårdare. Här är deras funktioner:

  • Dopamin hjälper till att kontrollera hjärnans belöningscentra och våra emotionella responser. Det är även ämnet som gör att vi strävar efter att nå den belöning som hjärnan vill ha.
  • Oxytocin är ett annat ämne som ökar med träning. Det är ett hormon som bildas i hypotalamus och som är en utlösande effekt av antistress och läkningsförmåga. Oxytocin frigörs främst vid beröring och värme men mängden står i relation till vår fysiska aktivitet då vår kroppstemperatur höjs när vi tränar. Mer träning betyder mer oxytocin (till en gräns såklart).
  • Serotonin är en signalsubstans som bland annat påverkar vår sömn. En substans som styr fler viktiga funktioner i vår kropp och som i för små mängder kan påverka oss mycket negativt. Det kan visa sig i form av trötthet, ändrad matlust, huvudvärk och störd sömn. För lite serotonin kan även ge minskad sexlust, depression, irritation och humörsvängningar.

När man känner sig stressad finns risken att man prioriterar bort träningen eller att det möjligen upplevs som ytterligare ett stressmoment. Det vi bör göra är det motsatta – vi bör planera in träningen i vårt schema så att den verkligen blir av. I dessa lägen är det en fördel att lämna klocka, mobil och pulsband hemma och enbart fokusera på att vara närvarande i stunden. Observera vad du ser och hör runt omkring dig och släpp alla krav på prestation!

Att överhuvudtaget komma ut och röra på sig är givetvis det viktigaste, oavsett hur långt, snabbt eller hur mycket. Men ur ett vetenskapligt perspektiv, vilken form av fysisk aktivitet ger störst effekt på det psykiska välmåendet?

IMG_1830.JPG

För att sammanfatta är den fysiska träningens antidepressiva och ångestdämpande effekt följande:

  • Signalsubstanserna serotonin, dopamin och oxytocin ökar i hjärnan när hjärtat pumpar hårdare. Det är samma ämnen som ökar vid behandling med antidepressiv medicin, SSRI-preparaten.
  • Naturlig drog. Koncentrationen av det kroppsegna morfinet, endorfinerna, ökar och det gör oss gladare och lättare till sinnet.
  • Hjärnan växer. Området hippocampus i hjärnan, som har en central roll för minnet och tankeförmågan, blir mindre vid exempelvis kronisk depression. Men verkar öka i volym när man tränar.
  • Beteendet förändras på ett sätt som bryter passivitet och isolering.
  • Självkänslan ökar, den är ofta låg vid depression.
  • Ångest lindras i några timmar efter det man tränat.

Så förutom att löpning är en syssla som vi redan må älska och som håller oss i fysiskt god form så är det alltså ett fantastiskt bra botemedel mot stress. Om det så handlar om att förebygga stress, ångest och depression eller som ett hjälpmedel för att ta sig ur det. Prioritera alltså din träning, investera i dig själv genom att ta dig den tiden och glöm inte bort att ANDAS.

 

Referenser:
http://iform.se/halsa/stress/motion-mot-stress
fyss.se – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
http://ki.se/forskning/motion-mot-depression
http://nathealth.se/lopning-mot-stress-darfor-ska-du-springa/

Comments are closed.

Petras blogg:
Fler inlägg från Runacademy:
Bloggarkiv: