Stäng

Senaste nytt från Runacademy

Hur ska man tänka kring träning efter en Coronainfektion?

Publicerad

Den pandemi som vi nu är mitt uppe i har gett många nya utmaningar när det gäller träning och hälsa, eftersom den påverkar oss så väldigt olika. Man kan få stora konsekvenser, ibland utan tydlig förvarning. Därför har vi fått en pratstund med David Engstedt, som arbetar på Paliesius kliniken i Litauen med just dessa frågor. Det finns många frågor kring Corona och träning och många undrar hur man ska tänka.

Så vad är egentligen riskerna med Corona och träning?
Coronaviruset kan orsaka långvariga komplikationer med påverkan på organ som hjärta och lungor. Den här långvariga påverkan gör att återgång i träning inte enbart påverkas av hur vida man har en aktiv infektion eller inte.

Vi vet idag att även personer med milda symtom efter Corona infektion kan uppleva en förlängd återhämtning, speciellt vid återgång i träning.

Kunskapen kring återhämtning efter Corona är fortfarande begränsad men alla som idrottar bör ta de eventuella riskerna på allvar. En av riskerna man har sett i samband med Corona är myokardit (hjärtmuskelinflammation).

Var uppmärksam!
I ljuset av detta bör den som har testat positivt för Corona vara lite extra försiktig även om man inte har några symtom. Det är klokt att minska intensiteten i sin träning och vara mer uppmärksam på hur kroppen reagerar.

Hur länge man bör vila efter sjukdom handlar mycket om hur svårt sjuk man varit samt vilka eventuella komplikationer man har eller haft, och har man varit inlagd på sjukhus skall man alltid rådgöra med sin läkare innan man börjar träna mer intensivt.

Hur ska jag tänka vid återgång i träning?
Generella råd för återgång i träning efter sjukdom är alltid svåra att ge och kommer i dom allra flesta fall att missa sitt mål.
Vi på Paliesius kliniken rekommenderar alltid att man gör tester och utreder hur kroppen och hjärtat reagerar på fysisk belastning, samt återhämtning. En ordentlig testning kan ge information kring eventuella risker och riskfaktorer man bör ta hänsyn till. Testning på Paliesius kliniken görs under 4 dagar tillsammans med läkare och kardiolog för att få en bred bild på hur du reagerar på olika typer av löpning samt olika typer av intensitet. Utifrån den kunskapen kan man sedan ge individuella råd för hur du bäst återgår i fysisk aktivitet.

För den som haft lättare symtom och inte har några restriktioner utifrån testning samt varit symtomfri under minst 7 dagar kan försiktigt återgå i förberedande träning, för att minska risken för överbelastning bör man alltid sätta upp en klar och grundad plan för hur man återgår i träning.

En plan innehåller flera tidsbestämda faser om minst 1v vardera, med tydliga mål samt plan för hur man går vidare till nästa fas. En tydlig och tidsbestämd plan minskar risken för överansträngning i samband med återgång i träning.

För den som haft kraftigare symtom är det viktigt att vila under minst 4 veckor och sedan göra tester och undersökningar för att få en klar bild av sin hälsa innan man börjar träna. Även här är det viktigt att ha en tydlig plan för att minska risken för överbelastning. Hur snabbt man kan återhämta sig och vara igång i träning igen kommer att vara högst individuellt.

Vad gäller egentligen för vaccin och träning?
Precis i samband med att man vaccineras så kan man passa på att vila 1-2 dagar beroende på hur man mår efter vaccineringen. Upplever man bieffekter när man vaccinerats, som trötthet och frossa kan man passa på att lägga in några dagars återhämtning. Är man osäker är det bäst att fråga i samband med sin vaccinering.

Att träna och vara fysiskt aktiv är en av de allra viktigaste sakerna du kan göra för din hälsa. Att träna löpning stärker din hälsa och ditt immunförsvar. Löpning och träning är en investering i ett hälsosamt liv, avslutar David!

Lyssna mer om Covid och träning i vår podd
Eftersom coronaviruset har under det senaste året påverkat oss alla på olika sätt är det viktigt att få information hur man skall tänka kring just träning om man blivit drabbad av covid-19. Därför har vi lyft ämnet i vår podd.

Går det att träna om man har Covid-19 utan några symtom? Hur ska man tänka när man vill komma tillbaka till träningen efteråt? I avsnittet ringer vi upp och pratar mer med David Engstedt men pratar även med Helene Odenäng som berättar hur det har varit att komma tillbaka efter att hon hamnat på sjukhus. Ett väldigt spännande avsnitt!

Paliesius kliniken
Paliesius kliniken jobbar man med fysisk aktivitet i medicinsk behandling och testning, dvs att med noggrant individualiserad fysisk aktivitet behandlar och förebygger sjukdomar som tex hjärtkärl problematik, samt hälsotestning i idrott. Vanligtvis åker David Engstedt regelbundet med svenska motionärer till Paliesius kliniken för testning och hälsoundersökningar i löpning tillsammans med läkare och fysioterapeuter. De gör hälsoundersökningar i löpning för att kunna ge rekommendationer för träning både utifrån funktion men oxå hälsa. Tillsammans under 4 dagar gör de olika tester i löpning för att få en helhetsbild över hur kroppen reagerar och återhämtar sig i samband med fysisk aktivitet.


Kommentarer avstängda.