Senaste nytt från Runacademy:

Maj 05, 2020

Inte nog med att löpningen ger ökat kondition och en bättre fysisk hälsa har forskning senaste tiden allt mer pekat på de positiva mentala effekterna som löpträning ger. Dessa aspekter tycker vi på Runacademy är viktiga att lyfta fram då sjukskrivningar som orsakas på grund av mentala problem så som stress ökat allt mer de senaste åren. Mer och mer forskning pekar också på att konditionsträning så som löpning har flera positiva effekter på vår mentala hälsa och på hjärnan.

Forskningen pekar på vikten av rörelse
Man har sett att studier på konditionsträning pekar allt mer på att konditonsaktiviteter kan förebygga utvecklandet av demens, ge ökad kreativitet, inlärning samt koncentrationsförmåga. Vi är skapta för ett liv i rörelse, ser man på hur vi levde förr och jämför det hur vi lever nu så förstår man hur viktigt det är för oss att röra på sig. Inte bara vår kropp mår alltså bra av rörelse utan även vårt huvud! Det är bara de senaste årtiondena som våra liv alltmer har gått till att bli mer och mer stillasittande. I den takten har också psykiska stressrelaterade sjukdomar ökat. Detta ger indikationer på att löpning är en aktivitet som alltfler borde ta in i sina liv. Om det inte känns viktigt för dig att ha en god kondition kanske det känns viktigt att bibehålla en mental bra hälsa.

Blir lugnare och piggare
Vi är nog många löpare som är beredda på att hålla med om att efter en löptur infinner sig ett lugn, man känner sig mer belåten och nöjd med tillvaron. Efter en avslutad löptur är vi mer alerta och på så sätt kan vi koncentrera oss bättre samt orka mer i vardagen. När vi rör på oss i vardagen så får vi också en bättre sömn vilket i sin tur är den viktigaste källan till återhämtning!

Men hur ofta bör vi träna?
Enligt rekommendationerna bör vi vara aktiva 150 minuter minst varje vecka (FYSS 2017). Det är alltså minst 30 minuter fem gånger i veckan. Under dessa minuter så ska pulsen gå upp så den är högre än vanligt. Du ska känna dig andfådd och bli lite svettig. Att springa ger bättre hälsoeffekter än en rask promenad. Men en promenad är superbra vardagsmotion det med och bättre än ingen rörelse alls.

Comments are closed.

Fler inlägg:
Bloggarkiv: