Stäng

Senaste nytt från Runacademy

Så får du motivation till att träna

Publicerad

Hur kommer det sig att motivationen till träning kan se så olika ut mellan människor? Att vissa älskar att träna, andra avskyr det och vissa är periodare. Om du upplever att träningen är tråkig och motig behöver det inte alltid vara så för evigt. Motivationen till att träna är något som är påverkbart och ständigt i förändring. Det går att påverka din egen motivation!

Det finns två olika typer av motivation, yttre och inre motivation, och vi kan ha mer eller mindre av de båda delarna.

Drivs du huvudsakligen av den yttre motivationen i din träning, är det de yttre faktorerna som har störst påverkan på din dig. Det som motiverar dig till att träna kan till exempel vara att du drivs av beröm från andra människor och deras bekräftelse. Eller att du känner en förväntning på att träna från andra.

Den stora drivkraften kan också vara resultat, att du ska prestera på till exempel något lopp. Du kan känna press inför lopp och kanske till och med inför träningen. Du kan uppleva träningen som tråkig, jobbig och är rädd för att misslyckas eller göra bort dig.

Om du drivs mycket av tanken att vilja vara bättre än andra och jämför dig lätt med andra, för att i stället drivas av tanken att det viktigaste är att se till din egen prestation och till dina egna förutsättningar, drivs du också i huvudsakligen av yttre motivation. Man tar motgångar hårt och ger lätt upp om man drabbas av motgångar.

Är din yttre motivation till att träna större än den inre är det lätt att du blir en periodare i träningen och kan ha svårt att motivera dig att träna om du inte har ett konkret mål. För att få till träningen sätter du gärna upp belöningar för dig själv.

två tjejer springer och pratar

Med större inre motivation får du en inre drivkraft till träningen!

Oftast när man börjar med träningen är den yttre motivationen starkast och bidragande orsak till att man genomför träningen. Man kanske har blivit medtvingad till att springa något lopp eller börjar träna för att gå ner i vikt.

För att bättre kunna tackla motgångar, känna glädje i träningen och få kontinuitet behövs den inre motivationen. I den inre motivationen är det vår vilja och tro på oss själva som driver oss att nå dit vi vill inte vad andra tycker och förväntar av oss.

Med en stark inre motivation drivs vi mer av känslan som träningen ger än resultatet. Du kan uppleva en känsla av flow när du rör på dig. Man förknippar träningen mer med mer positiva känslor än negativa och man längtar till nästa träningspass.

Du känner också en nyfikenhet kring träningen. Du vill lära dig mera och får ofta till en bättre kontinuitet i träningen.

kvinnor springer i grupp

Hur ökar man då den inre motivationen?

Att öka den inre motivationen kan du göra genom att först hitta en målsättning med din löpning som känns viktigt och drivande för dig, att du inte låter någon annan bestämma vad du ska uppnå i din löpning. Det bestämmer vad du vill genomföra!

Ett annan viktig faktor att känna till om inre motivation är att känna tillhörighet. Vi människor mår oftast inte bra när vi känner oss ensamma och det är ofta svårt att ta tag i saker på egen hand. Därför blir träningen så mycket roligare och effektivare om vi tränar tillsammans i grupp. Att känna tillhörighet i ett positivt sammanhang när vi samtidigt rör på oss kan ge underverk för motivationen. För att känna gemenskap är superviktigt för vårt välbefinnande. Detta kan man uppnå genom att exempel gå med i en löpargrupp! Här kan du läsa om våra löpargrupper.

Få mera kunskap om träning. Med mer kunskap inom träning har man större chans att påverka sin egen träning, ta rätt beslut och få en större förståelse eller insikt varför träningen är viktig för en.

Du kan också öka den inre motivationen genom att skriva ner de positiva sakerna som träningen ger dig i ditt liv och för ditt välmående för att uppmärksamma för dig själv varför du ska träna.

Jobba med din motivation!

Att hitta ett långsiktigt hälsosamt synsätt till sin träning, känna glädje och få kontinuitet vill alla uppnå med sin träning. Därför är det viktigt att jobba med din egen motivation, kartlägga dina drivkrafter och hitta strategier för att höja din inre motivation. Både genom mental träning, målsättning, kunskap och gemenskap. Så fundera vilka delar behöver du jobba lite extra med?


Kommentarer avstängda.