Januari 05, 2019
Therese Forsberg

Efter alla helgdagar runt jul och nyår börjar vardagen krypa sig på. Då är det dags att cementera dina mål med löpningen för nästa år. Målet kan vara att helt enkelt hitta glädjen i löpningen vilket är gott som något. Men kanske vill du hitta nya rutiner, komma igång på riktigt eller springa en viss tid på ett specifikt lopp?

Att sätta upp nya mål – oavsett stora och små – gör mirakel för motivationen så det är värt att ta lite tid åt att fundera över vad som är viktigt för dig och vad du vill åstadkomma under året!

Vi har träningsprogrammen som hjälper dig nå ditt mål

Vill du ha hjälp med träningsplanering finns vår medlemssida. Där finns träningsprogram för alla nivåer och målsättningar för dig som springer eller vill börja springa.

Skapa ett SMART-mål

När det kommer till målsättning är metoden SMART ett effektivt sätt som hjälper dig att hålla fast vid dina mål och få bättre resultat.

Ett SMART-mål är ett mål som är utformad utifrån fem olika punkter. Tanken är att du som löpare eller för dig som precis kommit igång med löpningen eller med annan träning skapar ett relevant och hållbart mål utifrån dina förutsättningar. I ordet SMART står varje bokstav för en faktor som du bör ha i åtanke när du skapar ditt träningsmål för 2019.

Specifikt – Den första grundstenen i SMARTA mål är att målet måste vara specifikt. Det innebär att målet ska vara tydligt så att du inte kan misstolka det på något sätt. För att ta som exempel skulle ett ospecifikt mål kunna vara att ”jag vill bli bättre på att springa” medan ett specifikt mål skulle kunna vara ”jag vill bli bättre på att springa och milen under 50 minuter”. Med dessa två exempel ser man tydligt att exemplet ”… jag vill springa milen under 50 minuter” är mer konkret än ”jag vill bli bättre på att springa”. I detta första steg ska du sträva efter att sätta upp specifika mål, eftersom de är lättare att följa och samtidigt ökar din motivation genom att du kan mäta din utveckling.

Mätbart – Nästa steg handlar om att målet ska vara mätbart och går hand i hand med punkten ovan. Precis som i den första punkten handlar det om att det ska vara lätt att veta när du uppfyllt målet. Om du t ex har som mål att ”bli starkare” är det ju väldigt svårt att veta när du faktiskt uppnått det målet. Vem kan svara på när du är vältränad när det inte finns ett direkt facit på det? För att mäta din utveckling kan du exempelvis ta tid när du gör plankan och se om du kan hålla dig kvar längre för varje ny vecka. Lyfter du vikter, märker du skillnad på utveckling genom att du lyfter tyngre. Som i exemplet i första punkten, kan du mäta tiden på din löprunda förutsatt att det är samma distans och terräng.

Accepterat – Det är viktigt att det är ditt mål och att det inte är någon annans eller att det ska uppnås för någon annans skull. Målet är bara ditt och det ska kännas inspirerande. Du ska också vara klar över vad du gett dig in på, det vill säga att du accepterat ditt mål.

Realistiskt – Målet måste vara rimligt att uppnå men samtidigt inte heller alltför lätt. Sträva efter att sätta upp mål som är utmanande men inom realistiska ramar så att du känner att vägen är möjlig.

Tidsbundet – Ett mål måste ha ett start- och slutdatum, eftersom det annars är enkelt att skjuta upp det till nästa vecka, nästa månad, nästa år eller till att det aldrig blir av. För att lyckas genomföra resan från start till mål är det i de flesta fall viktigt att sätta upp delmål längs vägen. Delmålen hjälper dig att behålla fokus och genom att passera dessa kommer du känna att du har mer ork när motivationen till att fortsätta kämpa börjar tryta. För motivationen kommer att pendla och det är normalt, men se då till att hålla dig till planeringen, och peppa dig ännu mer. När du når ett delmål är det viktigt att du belönar dig själv.

SMART

Vad har du för målsättningar inför det nya året? 

Comments are closed.

Bloggarkiv:
Fler inlägg från bloggen: