Stäng

Senaste nytt från Runacademy

Vad händer i kroppen när man springer – vad ska man tänka på?

Publicerad

Med hjälp av löpträning får vi många positiva effekter som kan hjälpa till att behandla och förebygga sjukdomar. Men vad händer i kroppen när man springer egentligen? Här förklarar vi hur några av våra viktiga delar av kroppen påverkas och hur du med hjälp av löpningen kan få en bättre hälsa!

Starkare hjärta

glädjeskutt av glada löpare

Hjärtat är vår motor. Hjärtats uppgift är att pumpa runt blodet i våran kropp. Med blodet transporteras olika ämnen i kroppen, det är alltifrån olika hormoner, till syre, koldioxid och näring. Med hjälp av löpning stärker vi upp vårat hjärta. Det man ser är att kamrarnas storlek och tjocklek ökar. Hjärtat är faktiskt en typ av muskel som kan tränas upp och bli starkare oavsett ålder. När vi springer regelbundet stärker vi upp hjärtat så att det kan pumpa ut mer blod i varje slag. När pumpkapaciteten ökar behöver inte hjärtat jobba lika hårt. När man tränar löpning över tid kan man se en sänkning av vilopuls och det är ett kvitto på att hjärtat kan få ut mer blod vid varje slag och på så sätt inte behöver slå lika ofta. Med en sänkt vilopuls får vi också ett större pulsspann att arbeta över!

Blodkärl

Är vi mycket stillasittande i kombination till dålig kost så leder detta till att vi får styva blodkärl. Man brukar kalla det för att de förkalkas, det leder till ett högre blodtryck och risken för blodproppar ökar. Med hjälp av löpning förbättrar vi våra blodkärl. De renas ifrån fett som ansamlas på insidan och får en bättre elasticitet. Med en bättre elasticitet kan blodkärlen vidgas bättre så att de organ och muskler som är i mest behov av blod och de får då tillgång till mer syre och näring.

Lungor

När vi tränar löpning förbättrar vi lungornas kapacitet. Det som främst händer är att i våra lungor finns det något som kallas alveoler. Där sker utbytet av syre och koldioxid i kroppen. När vi tränar så får vi en ökad kapillärmängd (flera små blodkärl) runt alveolerna vilket förbättrar utbytet av syre och koldioxid i kroppen. Vi får också starkare andningsmuskulatur av löpning, vilket gör att vi andas mer effektivt.

glada löpare i grupp

Muskler

När vi tränar löpning så ökar kapillärtätheten i våra muskler. Vi får fler små blodkärl i musklerna vilket gör att muskeln får mer syre och näring lättillgängligt. Vi får också fler mitokondrier i muskelcellerna vilket är muskelcellernas kraftverk där energiskapas som används för att musklerna ska kunna kontrahera. Vi blir också till viss del starkare i musklerna av att löpträna.

Insulinkänslighet

Diabetes av typ två har blivit allt vanligare folksjukdom i kombination med att vi idag lever ett allt mer stillasittande liv och många av oss äter mindre hälsosam mat. För att kroppen ska kunna ta upp glukos i blodet krävs det hormonet insulin. Dåliga levnadsvanor minskar musklernas insulinkänslighet vilket kan leda till diabets typ 2. När vi tränar löpning så förbättras insulinkänsligheten i våra muskler, vi kan ta upp glukos i blodet mer effektivt och det krävs mindre insulin.

Bentätheten

En vanligt problem hos framförallt kvinnor i övre åldern är benskörhet som också kallas för Osteoporos. För att bibehålla bentätheten i skelettet krävs det att vi belastar skelettet. Löpning är en perfekt aktivitet som gör att bentätheten bibehålls och minskar nedbrytning av skelettet.

Som ni ser har löpning en mängd positiva effekter på kroppen och det finns stora belägg för att fortsätta springa i hälsosynpunkt!


En kommentar
  1. Sedan jag började springa med RUNACADEMY har min maligna aggressiva cancer lugnat sig och hamnat i garderoben …tänker och ser bara positiva omkring mig och vet ni ….Jag njuter varje stund av livet …tack Runacademy ni gör skillnad 🙂