Villkor för specialkurs med Runacademy

Genom din anmälan till Runacademys specialkurs i uppbyggnadsstyrka har du godkänt följande villkor.

1) Du har rätt att delta på alla träningspass som ingår i ‘Uppbyggnadsstyrka för löpare’.

2) När du har fått din faktura för kursen ska den betalas inom 10 dagar. Anmälningsavgiften måste vara betald innan starten för att du ska kunna få delta.

3) Din anmälan är bindande och det görs ingen återbetalning av avgiften. Du kan enbart avboka din plats och få tillbaka dina pengar vid skada eller sjukdom. Det ska då senast göras 7 dagar innan starten med uppvisande av läkarintyg.

4) Runacademy har rätt att ändra tid och datum för pass om det skulle krävas på grund av sjukdom, väder eller oförutsedda händelser.

5) Runacademy ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning. Blir du sjuk eller skadad under träningarnas gång kan du inte få tillbaka pengar eller frysa något medlemskap. All träning sker på egen risk. Alla deltagare som väljer att bli medlemmar i idrottföreningen Runacademy IF har en olycksfallsförsäkring från Folksam.

6) Runacademy ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.

7) Runacademy kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan närvara på. Det är ditt ansvar att se till att komma på passen.