Winter Camp och corona

Vi följer självklart folkhälsomyndighetens  rekommendationer och anpassar träningarna utefter deras riktlinjer. Folkhälsomyndigheten ser att motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer de att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med de allmänna råd och föreskrifter om allas ansvar. Immunförsvaret blir dessutom stärkt av att röra på sig och att vara utomhus.

Vi kommer att se till att hålla till utomhus och i smågrupper vilket gör att risken för smittpsirdning är minimal. Eftersom vi inte heller räknas som en offentlig tillställning eller offentlig sammankomst så innefattas vi inte heller av lagen om max 8 personer.

Om det skulle komma ytterligare restriktioner från Folkhälsomyndigheten som hindrar oss att starta upp Winter Camp som planerat kommer vi i ett första läge skjuta upp gruppstarterna. Vi förbehåller oss rätten att förkorta träningarna med upp till tre pass och kan även flytta pass om det skulle krävas. Om vi mot förmodan skulle tvingas ställa in alla träningar i Winter Camp kommer du att få dina pengar tillbaka.

På grund av Coronaviruset har vi några riktlinjer som vi önskar att alla våra deltagare följer för att minska smittspridningen.