Personuppgiftspolicy för Runacademy 


1) Vad är syftet med vår personuppgiftspolicy?


För oss på Runacademy är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du kommer i kontakt med oss via vår hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra löparresor, löpargrupper, utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

Innan vi går in på detaljer vill vi belysa tre viktiga punkter som denna policy handlar om:
1) Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och integritet.

2) Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda Runacademys tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av våra tjänster, hemsidan, medlemssidan och när du kontaktar oss.
3) Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Vid frågor eller funderingar kan du alltid nå oss på Runacademy på följande sätt:
Adress: Runacademy, Sjövikskajen 34, 11757 Stockholm
Post: Runacademy, Årgångsgatan 1, 117 57 Stockholm
Tel: 070-359 73 38
E-post:
info@runacademy.se

2) Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://runacademy.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra program, appar och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3) Data som Runacademy samlar in och hur den används. Runacademy agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Runacademy ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss

Runacademy agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar.

Som personuppgiftsansvarig har Runacademy ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida att det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4) Säkerhet

Runacademy skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Runacademys system som hanterar personuppgifter. Anställda på Runacademy samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Runacademys interna informationssäkerhetspolicy

 

5) Runacademy som personuppgiftsbiträde

Runacademy agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Runacademy. Ett förslag till sådant finns i våra tjänster och det kan du välja att gå vidare med eller skriva ett eget. Runacademy agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

6) Underbiträden till Runacademy

Runacademy använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. Runacademy förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Runacademys krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Runacademys interna informationssäkerhetspolicy.

7) Hur används cookies

Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Runacademys hemsida och medlemssida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Runacademy använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • Sparar ner det som du handlar i en varukorg
 • Anpassar våra tjänster så att du bara får reklam som är relevant för dig
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Det finns två typer av cookies och båda används på Runacademys hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På Runacademys webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics, Hotjar och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Runacademys hemsida.

8) Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Runacademy använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Runacademys produkter. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga. Information kring nyheter eller erbjudanden kan gå ut både via sms eller via email.

9) Hotjar
För att kartlägga och analysera användning av vår hemsida, använder vi det webbanalyserande verktyget Hotjar. Hotjar cookies ger oss möjlighet till att, exempelvis, se hur ofta vår hemsida besöks och vilken sida av vår hemsida som visas mest. Informationen som samlas in hanteras statistiskt och används för att förbättra vår hemsida. Informationen som samlas in används inte för att identifiera dig som person. För fullständig information om Hojtars funktion och hantering av uppgifter, hänvisar vi dig vänligen till https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy-v3.

10) Överföring av information

Runacademy och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

11) Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 


 

Som registrerad hos Runacademy har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Emailadresser och telefonnummer som registreras hos oss i samband med anmälan till våra tjänster används för att skicka ut viktig information angående ditt deltagande. Din emailadress kommer även att registreras i vårt nyhetsbrev. Du kan själv välja att ta bort dig från vårt nyhetsbrev eller sms utskick om du inte längre vill få dessa från oss.
 • Under våra olika aktiviteter som i våra löpargrupper, kurser, löparresor, läger med mera kommer vi att ta en del bilder och filmer vid din tillåtelse. Filmer och bilder används i marknadssyfte samt till sociala medier som Facebook och Instagram. Inga bilder säljs vidare eller används av en tredjepart utan din tillåtelse.  Om du inte vill vara med på bilder eller filmer så vänligen meddela oss om det. Vi tar genast bort bilder eller filmer som du inte vill närvara vid om du kontaktar oss på info@runacademy.se.
 • All data som du registrerar på vår medlemssida som i t.ex. våra träningsprogram kommer du själv alltid kunna radera om du inte längre vill att det ska finnas kvar.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och RA kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 070-359 73 38 eller via e-post info@runacademy.se.