Personuppgiftspolicy för Runacademy 

Välkommen till Runacademy personuppgiftspolicy. Vi värnar om din integritet och ditt dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter. Vi strävar efter att vara transparenta och ge dig full kontroll över dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Runacademy Sweden AB, org. Nr. 556500-1517, Årgångsgatan 1, 11757 Stockholm (”Runacademy”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och andra tjänster som vi erbjuder.

Kontaktuppgifter

För frågor om vår personuppgiftshantering:
• E-post: info@runacademy.se
• Telefon: 070-359 73 38
• Postadress: Årgångsgatan 1, 117 57 Stockholm

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster, anpassa vår kommunikation, förbättra användarupplevelsen, samt uppfylla lagkrav. Detta omfattar att skicka information, nyhetsbrev och erbjudanden som är relevanta för dig.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://runacademy.se. Den gäller också vid nyttjande av något av våra program, appar och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Runacademy agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. (Länk till tabellen)

Säkerhet

Vi använder modern teknik och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, ändring och radering. Åtkomst till dina personuppgifter är begränsad till behörig personal som är bundna av sekretessavtal. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Användning av Cookies på Runacademy

Runacademy använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. Dessa små textfiler sparar viktig information, som dina kundvagnsdata och inloggningsstatus, för att underlätta din navigering och göra ditt besök mer personligt. Vi använder dem också för att:

• Behålla din inloggning över sidor.
• Analysera sidan för att förbättra din användarupplevelse.
• Spara varukorgsinformation.
• Anpassa reklam till dina intressen.
• Samla beteendedata för att förbättra tjänster och kommunikation.

Cookies delas in i permanenta, som lagrar preferenser för framtida besök, och sessionscookies, som är tillfälliga och försvinner när du stänger webbläsaren. Om du föredrar att inte använda cookies kan du ändra detta i din webbläsares inställningar, men vissa webbplatsfunktioner kan då begränsas.

Analysverktyg och tredjepartscookies

Vi använder oss av externa leverantörer för analys av användarbeteenden på vår webbplats. Dessa verktyg samlar in anonym information som inte personligen identifierar dig. De hjälper oss att förstå hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den.

Överföring av information

Runacademy och eventuella underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte eller ger vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, rättelse av, och radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter.

Sammanställning av dina rättigheter

• Behandling av personuppgifter
Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar (Länk till tabellen). I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

• Kommunikation
Vi använder din e-post och telefonnummer för viktig information och nyhetsbrev, vilka du kan avregistrera dig från.

• Bilder och filmer
Vi tar endast bilder och filmer med din tillåtelse för marknadsföring och sociala medier. Kontakta oss om du vill att vi tar bort specifika bilder eller filmer.

• Rättelser
Du har rätt att begära rättning av felaktiga uppgifter.

• Radering:
Du har rätt att begära radering av dina uppgifter under vissa förutsättningar, såvida vi inte är lagligen skyldiga att behålla dem. All data som du registrerar på vår hemsida som i t.ex. våra träningsprogram eller träningsutmaningar, kommer du själv alltid kunna radera om du inte längre vill att det ska finnas kvar.

• Begränsning och invändning
Du har möjlighet att tillfälligt stoppa oss från att använda dina uppgifter genom en begäran om begränsning, exempelvis medan vi verifierar deras korrekthet. Dessutom kan du invända mot hur vi behandlar dina uppgifter om du anser att det strider mot dina intressen eller rättigheter.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan göra ändringar i denna policy för att spegla förändringar i vår verksamhet eller dataskyddslagar. Vi uppmanar dig att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina uppgifter.

Klagomål

Den som anser att ett företag bryter mot EU:s integritetslagstiftning GDPR kan vända sig till integritetsmyndigheten (imy.se)