Villkor

Allmänna villkor för medlemskap i Runacademy Online


§ 1. Allmänt

Följande allmänna villkor avser för medlemskap i Runacademy och gäller tillsvidare.
Runacademy äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar meddelas senast 30 dagar innan de träder i kraft.

 

§ 2. Medlemskap

Medlemskapet i Runacademy är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Kostnaden för medlemskapet är 89kr/månad och det finns ingen bindningstid. Du ansvarar själv för uppsägning av medlemskapet genom att avbryta dina betalningar på Paypal och det är först när du avbryter dina betalningar som medlemskapet upphör. Du kan därmed inte kräva tillbaka pengar för en dragning som redan har gjorts.

 

 

§ 3. Runacademy IF

Som medlem i Runacademy har du även möjlighet att bli medlem i Runacademy Idrottsförening. Du får därmed tävla och representera Runacademy IF på alla motionslopp under det aktuella året som du tecknat medlemskap för. För att bli medlem i föreningen så måste du själv registrera dig på sidan och hittar information om detta under “Medlemsinfo” vidare till “Runacademy IF”. Det kostar ingenting extra att bli medlem i föreningen.

Runacademy ingår som en förening i Svenska Friidrottsförbundet och omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller både vid träning och tävling, samt under transporten till och från. Försäkringen gäller dessutom när du åker på träningsläger. Försäkringen är tecknad hos Folksam och ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under ett träningspass eller en tävling. För mer info, klicka här.

 

§ 5. Hälsotillstånd

Medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Runacademys aktiviteter. Runacademy står inte för några kostnader vid skada eller sjukdom utan all träning är på egen risk.

 

§ 6. Trivselregler och träningsföreskrifter

Som medlem i Runacademy accepterar vi endast kamratlig laganda. Om du agerar respektlöst mot andra medlemmar kan du komma att bli nekad till fortsatt medlemskap. Kvarstående abonnemangstid debiteras.

 

§ 7. Dopning

Runacademy har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kommer medlem att stängas av med omedelbar verkan. Dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

 

§ 8. Personuppgifter (PLU-lagen)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). All korrespondens från Runacademy går till de uppgifter du lämnat till oss, så det är ytterst viktigt att du meddelar oss vid ändring av kontaktuppgifter. Du som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Runacademy skickar information och erbjudanden via denna informationskanal.

 

§ 9. Rättigheter

All material på www.runacademy.se är kopieringskyddat. Det innebär att du inte får sprida text, bilder och filmer vidare utan vår tillåtelse.

 

 

runacademy-1

info@runacademy.se
Runacademy AB
Org.nr: 556928-5157