Villkor för löpargrupp

Följande villkor gäller när du tränar med Runacademys löpargrupper. Villkoren godkänner du i samband med din anmälan till löpargrupperna.

1) Du har rätt att delta på alla träningspass som ingår i Runacademys löpargrupper under denna termin. Du har även rätt att närvara på de pass som är på andra orter. Du får gå på hur många pass som du önskar och vill under terminen.

2) Som deltagare i Runacademys löpargrupper får du även tillgång till vår onlineträning till och med den 1 juli 2022. Genom onlineträningen får du även tillgång till ljudfiler som gör att du kan köra passen på egen hand om du missar ett fysiskt pass.

3) Som deltagare i Runacademys löpargrupper har du även möjlighet att bli medlem i idrottsföreningen Runacademy IF för 2022. Medlemskap i föreningen kostar 50 kr.

4) Betalningen görs direkt via anmälan med kortbetalning, swish eller faktura.

5)  Din anmälan är bindande och det görs ingen återbetalning av avgiften. Du kan enbart avboka din plats och få tillbaka dina pengar vid skada eller sjukdom.  Det ska då senast göras 7 dagar innan starten med uppvisande av läkarintyg. Mindre än sju dagar innan gruppstarten kan du inte avboka din plats.

6) Observera att ångerrätt på 14 dagar ej gäller vid bokning av löpargruppen. Se konsumentverkets stadgar angående ångerrätt under rubriken När ångerrätten inte gäller.

7) Runacademy har rätt att ändra tid och datum för pass om det skulle krävas på grund av sjukdom, väder eller andra oförutsedda händelser.

8) Runacademy ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.

9) Runacademy kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan närvara på. Det är ditt ansvar att se till att komma på passen.

10) Runacademy ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning. All träning sker på egen risk. Blir du sjuk eller skadad under pågående termin kan du inte få tillbaka pengar eller frysa något medlemskap.

11) Runacademy har rätt att ställa in löpargruppen om färre än 10 deltagare är anmälda till en ort (anmälningsavgiften kommer då att återbetalas).

12) För att nybörjargruppen ska kunna genomföras under hela terminen behöver minst 7 deltagare vara anmälda till den gruppen. Vi kommer annars att anpassa träningarna så att du som nybörjare ändå kan delta i den vanliga gruppen.

13) Om oförutsedda händelser inträffar som vi ej kan råda över, t.ex pandemi, naturkatastrof etc., har vi rätt att skjuta upp alternativt ställa in träningarna.

14) Om det skulle komma restriktioner från Folkhälsomyndigheten rörande Covid-19 som hindrar oss att starta upp löpargrupperna som planerat, kommer vi i ett första läge skjuta upp gruppstarterna. Vi förbehåller oss rätten att förkorta terminen med upp till tre pass och kan även flytta pass om det skulle krävas. Om vi mot förmodan skulle tvingas ställa in hela terminen kommer du istället få spara din plats till kommande termin.

15) Som deltagare är du införstådd med hur vi på Runacademy hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Mer info om detta HÄR.