Villkor för löpargrupp

Följande villkor gäller när du tränar med Runacademys löpargrupper. Villkoren godkänner du i samband med din anmälan till löpargrupperna.

1) Du har rätt att delta på alla träningspass som ingår i Runacademys löpargrupper under denna termin. Du som är anmäld till de fysiska löpargrupperna har även rätt att gästträna på alla övriga orter. Du som är anmäld till vår löpargrupp online får delta vid 3 tillfällen på våra fysiska orter.

2) Som deltagare i Runacademys löpargrupper får du även tillgång till vår onlineträning till och med den 2024-06-30. Genom onlineträningen får du även tillgång till ljudfiler som gör att du kan köra passen på egen hand om du missar ett fysiskt pass. Beställer du hela året (vår + höst 2024) samtidigt så har du tillgång till onlineträningen till och med 2024-12-31.

3) Som deltagare i Runacademys löpargrupper har du även möjlighet att bli medlem i idrottsföreningen Runacademy IF för 2024. Medlemskap i föreningen kostar 50 kr.

4) Betalningen görs direkt via anmälan med kortbetalning, swish eller faktura.

5)  Din anmälan är bindande och det görs ingen återbetalning av avgiften. Du kan enbart avboka din plats och få tillbaka dina pengar vid skada eller sjukdom. Det ska då senast göras 7 dagar innan starten mot uppvisande av läkarintyg. Mindre än 7 dagar innan gruppstarten kan du inte avboka din plats.

6) Observera att ångerrätt på 14 dagar ej gäller vid bokning av löpargruppen. Se konsumentverkets stadgar angående ångerrätt under rubriken När ångerrätten inte gäller.

7) Runacademy har rätt att ändra tid och datum för pass om det skulle krävas på grund av sjukdom, väder eller andra oförutsedda händelser.

8) Runacademy ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.

9) Runacademy kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan närvara på. Det är ditt ansvar att se till att komma på passen.

10) Runacademy ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning. All träning sker på egen risk. Blir du sjuk eller skadad under pågående termin kan du inte få tillbaka pengar eller frysa något medlemskap.

11) Runacademy har rätt att ställa in löpargruppen om färre än 10 deltagare är anmälda till en ort (anmälningsavgiften kommer då att återbetalas).

12) För att nybörjargruppen ska kunna genomföras under hela terminen behöver minst 7 deltagare vara anmälda till den gruppen. Vi kommer annars att anpassa träningarna så att du som nybörjare ändå kan delta i den vanliga gruppen.

13) Om oförutsedda händelser inträffar som vi ej kan råda över, t.ex pandemi, naturkatastrof etc., har vi rätt att skjuta upp alternativt ställa in träningarna.

14) Som deltagare är du införstådd med hur vi på Runacademy hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Mer info om detta Här.