Följande villkor gäller när du tränar med Runacademys löpargrupper. Villkoren godkände du i samband med din anmälan till löpargrupperna.

1) Du har rätt att delta på alla träningspass som ingår i Runacademys löpargrupper. Du har även rätt att närvara på de pass som är på andra orter. Du får gå på hur många pass som du önskar och vill.

2) Som deltagare i Runacademys löpargrupper får du även tillgång till Runacademys medlemssida.

3) Som deltagare i Runacademys löpargrupper har du även möjlighet att bli medlem i idrottsföreningen Runacademy IF för 2020. Det kostar ingenting extra att bli medlem i föreningen. För att bli medlem behöver du antingen bekräfta medlemskapet i samband med att du gjorda anmälan till vårens löpargrupp. Du kan annars förteckna ett medlemskap på Runacademys medlemssida i menyn under medlemsinfo vidare till Runacademy IF 2020.

4) Betalningen görs direkt via anmälan med kortbetalning, swish eller faktura.

5)  Din anmälan är bindande och det görs ingen återbetalning av avgiften. Du kan enbart avboka din plats och få tillbaka dina pengar vid skada eller sjukdom.  Det ska då senast göras 7 dagar innan starten med uppvisande av läkarintyg. Sju dagar innan gruppstarten kan du inte avboka din plats.

6) Observera att ångerrätt på 14 dagar ej gäller vid bokning av löpargruppen. Se konsumentverkets stadgar angående ångerrätt under rubriken När ångerrätten inte gäller.

7) Runacademy har rätt att ändra tid och datum för pass om det skulle krävas på grund av sjukdom, väder eller andra oförutsedda händelser.

8) Runacademy ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.

9) Runacademy kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan närvara på. Det är ditt ansvar att se till att komma på passen.

10) Runacademy ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning. All träning sker på egen risk. Blir du sjuk eller skadad under pågående termin kan du inte få tillbaka pengar eller frysa något medlemskap.

11) Runacademy har rätt att ställa in löpargruppen om färre än 10 deltagare är anmälda till en ort (anmälningsavgiften kommer då att återbetalas).

12) Om oförutsedda händelser utöver vår kontroll så som skogsbrand, krig eller spridning av virus skulle tvinga oss att ställa in grupperna kan vi inte återbetala avgiften.

13) Som deltagare är du införstådd med hur vi på Runacademy hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Mer info om detta HÄR.