Med anledning av Covid-19

Vi följer självklart folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar träningarna utefter eventuella nya restriktioner. Folkhälsomyndigheten ser att motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer de att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med de allmänna råd och föreskrifter om allas ansvar. Immunförsvaret blir dessutom stärkt av att röra på sig och att vara utomhus.

Eftersom att vi håller till utomhus är risken för smittspridning väldigt låg. Om du har minsta förkylningssymptom så ska du ej komma på träningspassen, allt för att minska smittspridning samt att det inte är bra för din hälsa att träna vid sjukdomssymptom.

Om det skulle komma nya restriktioner som hindrar oss att starta upp terminen som planerat, kommer vi i ett första läge skjuta upp gruppstarterna. Vi förbehåller oss rätten att förkorta terminen med upp till tre pass och kan även flytta pass om det skulle krävas. Om vi mot förmodan skulle tvingas ställa in alla terminens träningar kommer du att få spara din plats till kommande termin.