Vi följer självklart folkhälsomyndighetens  rekommendationer och anpassar träningarna utefter deras riktlinjer. Folkhälsomyndigheten ser att motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer de att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med de allmänna råd och föreskrifter om allas ansvar. Immunförsvaret blir dessutom stärkt av att röra på sig och att vara utomhus.

Vi kommer att se till att hålla till utomhus och i smågrupper vilket gör att risken för smittpsirdning är minimal. Vi gör dessutom allt vi kan för att hålla avstånd på passen. Eftersom vi inte heller räknas som en offentlig tillställning eller offentlig sammankomst så innefattas vi inte heller av lagen om max 8 personer.

Att risken för smitta är låg har även bevisats i en studie från Japan som gjordes på 787 olika löplopp med över 200 000 löpare där endast ett corona fall har upptäckts.

Om det skulle komma nya restriktioner som hindrar oss att starta upp vårens grupper som planerat, kommer vi i ett första läge skjuta upp gruppstarterna. Vi förbehåller oss rätten att förkorta terminen med upp till tre pass och kan även flytta pass om det skulle krävas. Om vi mot förmodan skulle tvingas ställa in alla vårens träningar kommer du att få spara din plats till hösten 2021.

Vi kommer se till att inte samlas i några större grupper om 50 personer. På flera orter kommer vi därför att ha flera olika samlingsplatser. Vi delar sedan in oss i ännu mindre grupper under själva passet.

På grund av Coronaviruset har vi några riktlinjer som vi önskar att alla våra deltagare följer för att minska på smittspridningen.