Vi följer självklart folkhälsomyndighetens  rekommendationer och anpassar träningarna utefter deras riktlinjer. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta anser fortfarande folkhälsomyndigheten.  De uppmuntrar därför till fysisk aktivitet utomhus som gör att smittspridningen blir betydligt mindre. Immunförsvaret blir dessutom stärkt av att röra på sig och att vara utomhus.

Om det skulle komma nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten som hindrar oss att starta upp höstens grupper som planerat, kommer vi i ett första läge skjuta upp gruppstarterna. Vi förbehåller oss rätten att förkorta terminen med upp till tre pass och kan även flytta pass om det skulle krävas. Om vi mot förmodan skulle tvingas ställa in alla höstens träningar kommer du att få spara din plats till våren 2021 istället.

För att följa aktuella restriktioner kommer vi inte att ha någon större gruppsamling med fler än 50 personer. På flera orter kommer vi därför att ha flera olika samlingsplatser. Vi delar sedan in oss i ännu mindre grupper och är oftast 10-20 personer i en grupp.

På grund av Coronaviruset har vi några riktlinjer som vi önskar att alla våra deltagare följer för att minska på smittspridningen.