Allmänna villkor för Runacademys medlemssida


§ 1. Allmänt

Följande allmänna villkor avser för medlemskap i Runacademy och gäller tillsvidare.
Runacademy äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar meddelas senast 30 dagar innan de träder i kraft.

 

§ 2. Medlemskap

Medlemskapet i Runacademy är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Kostnaden för medlemskapet är 89kr/månad och det finns ingen bindningstid. Du ansvarar själv för uppsägning av medlemskapet genom att avbryta det på medlemssidan genom att gå under medlemsinfo vidare till avsluta medlemskap. Om du har ett konto via Paypal måste du avbryta dina betalningar via din paypal sida. Det är först när du avbryter dina betalningar som medlemskapet upphör och du kan därmed inte kräva tillbaka pengar för en dragning som redan har gjorts.

 

 

§ 3. Runacademy IF

Som medlem i Runacademy har du även möjlighet att bli medlem i Runacademy Idrottsförening. Du får därmed tävla och representera Runacademy IF på alla motionslopp under det aktuella året som du tecknat medlemskap för. För att bli medlem i föreningen så måste du själv registrera dig på sidan och hittar information om detta under "Medlemsinfo" vidare till "Runacademy IF". Det kostar ingenting extra att bli medlem i föreningen.

 

§ 5. Hälsotillstånd

Medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Runacademys aktiviteter. Runacademy står inte för några kostnader vid skada eller sjukdom utan all träning är på egen risk.

 

§ 6. Trivselregler och träningsföreskrifter

Som medlem i Runacademy accepterar vi endast kamratlig laganda. Om du agerar respektlöst mot andra medlemmar kan du komma att bli nekad till fortsatt medlemskap. Kvarstående abonnemangstid debiteras.

 

§ 7. Dopning

Runacademy har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kommer medlem att stängas av med omedelbar verkan. Dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

 

§ 8. Personuppgifter (PLU-lagen)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). All korrespondens från Runacademy går till de uppgifter du lämnat till oss, så det är ytterst viktigt att du meddelar oss vid ändring av kontaktuppgifter. Du som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Runacademy skickar information och erbjudanden via denna informationskanal.

§ 9. Hantering av dina personuppgifter (GDPR)

Vi på Runacademy är noggranna med att behandla dina personuppgifter på rätt sätt och följer GDPR. Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

§ 10. Rättigheter

All material på www.runacademy.se är kopieringskyddat. Det innebär att du inte får sprida text, bilder och filmer vidare utan vår tillåtelse.

 

§ 11. Deltagande i löpargrupperna

För medlemmar i löpargrupperna är det särskilda villkor som gäller och du klickar här för att komma till dessa villkor.

 

runacademy-1

info@runacademy.se
Runacademy AB
Org.nr: 556928-5157