Villkor för Runacademy vintergrupper

Genom din anmälan till Runacademy vintergrupper har du godkänt följande villkor:

1) Du har rätt att delta på alla träningspass som ingår i Runacademy vintergrupper. Du har även rätt att närvara på de pass som är på andra orter.

2) Som deltagare i Runacademy vintergrupper får du även tillgång till Runacademy onlineträning fram till 25 februari 2024.

3)  Din anmälan är bindande och det görs ingen återbetalning av avgiften. Du kan enbart avboka din plats och få tillbaka dina pengar vid skada eller sjukdom. Det ska då senast göras 7 dagar innan starten med uppvisande av läkarintyg.

4) Ångerrätt på 14 dagar gäller ej vid bokning av kursen. Se konsumentverkets stadgar angående ångerrätt under rubriken När ångerrätten inte gäller.

5) Om oförutsedda händelser inträffar som vi ej kan råda över, t.ex pandemi, naturkatastrof etc., har vi rätt att skjuta upp alternativt ställa in träningarna.

6) Runacademy har rätt att ändra tid och datum för pass om det skulle krävas på grund av sjukdom eller väder.

7) Runacademy ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning. Blir du sjuk eller skadad under träningarnas gång kan du inte få tillbaka pengar eller frysa något medlemskap. All träning sker på egen risk.

8) Runacademy ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.

9) Runacademy kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan närvara på. Det är ditt ansvar att se till att komma på passen.

10) Runacademy har rätt att ställa in Vintergrupp på en ort om färre än 10 deltagare är anmälda till en ort (anmälningsavgiften kommer då att återbetalas).

11) Som deltagare är du införstådd med hur vi på Runacademy hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Mer info om detta HÄR.

12) Om du har valt en pannlampa så kommer du att få den till första träningspasset