Villkor för Runacademys löparkonvent

Genom din anmälan till Runacademys Löparkonvent har du godkänt följande villkor.

1) Du har rätt att delta på de olika träningspassen och föreläsningarna under Löparkonventet.

2) Om du valt betalsätt faktura ska den betalas inom 10 dagar efter att du fått fakturan. Anmälningsavgiften måste vara betald innan löparkonventet för att du ska kunna få delta.

3) Din anmälan är bindande och det görs ingen återbetalning av avgiften. Du kan enbart avboka din plats och få tillbaka dina pengar vid skada eller sjukdom. Det ska då senast göras 7 dagar innan löparkonventet med uppvisande av läkarintyg.

4) Observera att ångerrätt på 14 dagar ej gäller vid bokning av löparkonventet. Se konsumentverkets stadgar angående ångerrätt under rubriken När ångerrätten inte gäller.

5) Runacademy ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning. Blir du sjuk eller skadad under dagens gång kan du inte få tillbaka pengar eller frysa något medlemskap.

6) Runacademy ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.

7) Runacademy kan inte kompensera ditt deltagande om du inte kan närvara på grund av omständigheter som vi inte kan kontrollera. Runacademy kan därför inte betala tillbaka pengar ifall det blir krig eller krigshot, kravaller, inbördesuppror, terroristdåd, industriell korruption, naturkatastrof, väder, brand, inställda resor, trafikkaos eller liknande som vi inte kan rå över.