Villkor löparläger med Runacademy

Anmälan och betalning.
Din anmälan är bindande och i samband med anmälan kommer du omgående att få ett bekräftelsemail. Betalningen kommer att göras mot faktura som kommer två månader innan lägret och ska senast vara betalt 30 dagar innan lägret.
Obs! Vid utebliven betalning blir kunden återbetalningsskyldig.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd.
Vi rekommenderar alltid våra deltagare att på egen hand teckna lämplig reseförsäkring och avbeställningsskydd inför lägret med oss.

Avbeställning.
Anmälan till resan eller arrangemanget är bindande. Ingen återbetalning vid avbokning.

Skada.
Vid skada kan deltagaren erhålla 50% av eventets kostnad i återbetalning om följande procedur genomförs: Senast 14 dagar innan avresa skall läkarintyg beträffande skada vara Runacademy tillhanda. Intyget skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat event och datum för undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att delta på eventet samt underskrift av behörig läkare. 0-13 dagar innan avresa sker ingen återbetalning pga skador eller sjukdom.

Ansvar
Samtliga resenärer deltar på egen risk. Det är var och ens ansvar att kontrollera med läkare att man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning. Runacademy kan ej hållas ansvarig för skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. Runacademy åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteten. Resenären är ansvarig att teckna egen för resan passande försäkring.

Resornas karaktär.
Runacademy betalar ej kostnader som orsakas av resenärens bristande kondition eller andra personliga omständigheter. Det åligger resenären själv att välja en resa och aktivitet med sådan svårighetsgrad att han eller hon kan deltaga.

Inställning av aktivitet.
Yttre omständigheter som t ex dåligt väder, högt vatten, svåra förhållanden, oförutsägbara omständigheter, etc kan göra att aktiviteter måste ändras eller ställas in. Programmet i resorna kan ändras men kommer i sin helhet täcka alla moment. Vi förbehåller oss rätten att ändra ledare samt programpunkter i det angivna programmet.

Reklamation.
Den som eventuellt har anmärkningar beträffande resan/aktiviteter/boende måste framföra dessa omgående på plats och till info@runacademy.se.

Resegaranti.
Vid köp av paketresa (boende och aktiviteter) gäller paketreselagen. Runacademy ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer HÄR om lagen om paketresor.