Stäng

Senaste nytt från Runacademy

Träning – effektiv behandling vid många besvär och sjukdomar

Publicerad

Det finns många olika tillstånd och sjukdomar som med hjälp av träning skulle minska mycket lidande hos tusentals människor. Till exempel har sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa blivit allt vanligare. Det står för den största andelen av sjukskrivningar. Framförallt depression, ångest eller stressrelaterad ohälsa med en eventuell utmattning som följd, har många av oss någon gång drabbats av eller känner någon som drabbats.

fridfull löpning på solig vinterdag

Andra vanliga orsaker till långvarig sjukskrivning är muskuloskeletala sjukdomar, alltså sjukdomar i rörelsorganen så som muskler och leder. När det gäller sjukdomar i rörelseorganen är det inflammatoriska sjukdomarna som är det vanligaste, till exempel reumatoid artrit (RA), ryggsjukdomar och sjukdomar i ben- och broskvävnader, till exempel artros. Vissa sjukdomar är kroniska, men hjälp finns att kunna leva med sjukdomen. Har man smärta är det lätt att man blir inaktiv, vilket kan leda till följdbesvär så som att man får mindre ork, sämre socialt umgänge, försämrad muskelstyrka, funktion och nedstämdhet.

Träningens positiva effekter

När det gäller många av våra vanligaste orsaker till sjukskrivning så kan många bli hjälpta av att börja träna eller röra på sig mera. Tittar man på sjukdomar i rörelseorganen har studier visat att träning ger smärtlindring och funktionsförbättring. Styrketräning har visat god effekt på exempelvis Artros. Även vid långvarig ryggvärk kan träning ge positiva effekter. Vid träning frigör nämligen kroppen endorfiner som verkar smärtlindrande samt ger förbättrad funktion i kroppen som hjälper till att avlasta och öka tåligheten. Både rörlighetsträning, styrketräning och konditionsträning (vattenträning, promenader, cykling eller jogging) kan hjälpa vid exempelvis ryggvärk och RA. Viktigt är dock att träningen blir kontinuerlig och att man håller på en längre tid för att kunna känna förbättringar på lång sikt.

stretchar I vinterväder

Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa

När det gäller psykisk ohälsa har det de senaste åren gjorts alltmer forskning på det och hur fysisk aktivitet och träning kan vara en viktig del i behandlingen. Vi är säkert flera av oss som har känt av hur mycket bättre man mår psykiskt av träning. Har man lätt till måttlig depression och/eller ångest kan träning och fysisk aktivitet vara en del i behandlingen eller lika effektiv som samtalsterapi eller antidepressiva läkemedel.

Konditionsträning på måttlig till hög intensitet är mest effektivt. Det kan både på kort sikt och långsikt minska symptom. På kort sikt kan man se att risken att drabbas av en panikattack sänks efter bara 15–30 minuter träning. Vid depression så ger träning bättre sinnesstämning direkt efter avslutad pass. För långtidseffekter är det viktigt är att träningen håller på minst 8–12 veckor för att känna långtidseffekterna av minskade ångestsyndrom. Detta har man mätt genom studier där man skattar symptom före och efter träningsperioden. Dosen ligger här på minst 3 pass i veckan på 30–40 minuter. Här är löpning en lämplig aktivitet då det är lätt att få till oavsett var man bor eller tid på dygnet.

FaR® – Fysisk aktivitet på recept

Innan du börjar träna är det viktigt att rådgöra med din läkare och lyssna på ordinationerna. I vissa fall behöver man stöd av en fysioterapeut eller en utbildad FaR®-ledare (Fysisk aktivitet på recept) för att komma i gång med sin träning och hitta lämplig aktivitet. Vi på Runacademy är certifierade aktivitetsarrangörer och kan ta emot personer som fått ordinerat Fysisk aktivitet på recept.

Det är viktigt att träningen som individen väljer är av rätt typ, känns lustfylld och effektiv så den vidmakthålls. Vid muskuloskeletala sjukdomar är det extra viktigt att man lyssnar in kroppen för att träningen ska bli så bra som möjlig samt tar hjälp om man behöver.

Har man varit sjuk och återfrisknat efter en sjukdom är det lätt att man jämför sig med hur livet var innan sjukdomen. Framförallt om man tidigare har varit mycket aktivt. Här är det lätt att man tappar motivationen till att träna. Försök istället att skifta fokus och se det som en nystart. Att bygga upp kroppen från grunden och glädjas åt alla små framsteg man gör. Oavsett ålder och tidigare erfarenheter kan man göra förbättringar.

Vi på Runacademy vill gärna hjälpa dig att komma igång med din träning så att du mår bättre. Här kan du se några av de tjänster vi har. Är det någon tjänst/ort du inte hittar i listan så kontakta oss på info@runacademy.se.

 

Källor:

  • Försäkringskassan, Statistikdatabasen
  • C. Jansson & K. Alexandersson. Sjukskrivning i muskuloskeletala diagnoser och risk för SA eller förtida död, KI. (2011)
  • Andersson E, Hovland A, Taube J, et al. 2.9. Fysisk aktivitet vid depression. I: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA); Dohrn IM, Jansson E, Börjesson M, et al (redaktörer). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Fyss)
  • Hovland A, Martinsen EW, Kjellman B, et al. 2.35 Fysisk aktivitet vid ångestsymtom och ångestsyndrom. I: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA); Dohrn IM, Jansson E, Börjesson M, et al (redaktörer). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Fyss).
  • Meyer JD, Koltyn KF, Stegner AJ, et al. Influence of exercise intensity for improving depressed mood in depression: a dose-response study. Behav Ther. 2016;47(4):527–37.


Kommentarer avstängda.