Stäng star

Runacademys blogg

Hitta din inre motivation till träning

Publicerad

Det finns två olika typer av motivation, yttre och inre, och vi kan ha mer eller mindre av de båda delarna. Det kan vara nyttigt att öva upp sin inre motivation för att hitta en större glädje och långsiktighet i sin löpträning.

två tjejer springa och pratar

Tecken på att du drivs mest av den yttre motivationen i din träning:

  • Beröm och bekräftelse från andra är viktiga i din träning.
  • Du drivs av förväntningar utifrån i din träning.
  • Det är viktigt med resultat och prestation.
  • Du kan känna stor press inför lopp och kanske till och med inför träningen. Du kan ta motgångar hårt och ger lätt upp om du drabbas av motgångar.

Tecken på stor inre motivation:

  • Du tänker positiva tankar om träningen och tror på dig själv. Andras förväntningar och åsikter spelar mindre roll.
  • Du drivs mer av känslan som träningen ger, snarare än resultatet. Du kan uppleva en känsla av flow när tränar.
  • Du förknippar träningen mer med mer positiva känslor än negativa och man längtar till nästa träningspass.
  • Du känner en nyfikenhet kring träningen och vill lära dig mera.
  • Du känner en tillhörighet med andra som tränar tillsammans med dig och är en del av en gemenskap.

Att ha en högre andel inre motivation hjälper oss att dels få en bättre kontinuitet i träningen och ett bättre mående.

Skriv gärna ner för dig själv vad som motiverar dig i din träning. Vad har du för strategier du kan tillämpa för att höja din inre motivation? Är det genom mental träning, målsättning, kunskap och gemenskap? Fundera över vilka delar du behöver jobba lite extra med.


Kommentarer avstängda.