Stäng

Senaste nytt från Runacademy

Ansträngningsinkontinens – vanligare än vad man tror

Publicerad

Trots att många kvinnor drabbas av ansträngningsinkontinens är det inget ämne som det talas särskilt mycket om. Varför det kan man ju undra? Vi har valt att gå på djupet med detta viktiga ämne så här har vi sammanställt fakta, intervjuer, forskningsartiklar och tips på ett och samma ställe. Vi hoppas att med det här öppnar vi upp kunskapen kring besvären.

Fakta

 • Urininkontinens är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män och drabbar kvinnor i alla åldrar. Prevalenssiffror för urininkontinens har stor variation (5-58%).
 • Orsaken är skillnaden i statistiken är (*1):
  1) definition av urininkontinens
  2) undersökt population
  3) studie desing
  4) metoder för datainsamling
 • Hos kvinnor är urininkontinens vanligare än andra kroniska sjukdomar (hypertoni, depression och diabetes:

Den siffran som oftast förekommer i litteraturen är att 25-45% av kvinnorna lider av inkontinens. Av dessa är ungefär hälften diagnostiserade med ansträngningsinkontinens (SUI). Det finns evidens för att förekomsten av SUI är högre hos kvinnor som tränar, och då framförallt high-impact-sports, så som löpning. Många kvinnor upplever urinläckage under träning, men definierar sig inte som inkontinenta. Därför är också siffrorna så variabla.

En fingervisning kan också vara att: Om en kvinna fortfarande läcker urin 12 veckor efter att hon fött sitt barn, är sannolikheten stor att hon fortfarande gör det när barnet fyller 12 år. (*2)

För oss på Runacademy är detta ett viktigt ämne att belysa

Vi har hört ett flertal av våra medlemmar i våra löpargrupper som drabbats av ansträngningsinkontinens och således undviker att göra en del av de övningar som innefattar hopp eller annat som kan göra att de läcker. Av den anledningen har vi ofta alternativa övningar som man kan göra istället. Även om en del vågar berätta om deras problem är det många som varken vågar, eller vill, springa i grupp med anledning av att de är rädda för att läcka urin. Vi är därför glada att det finns hjälp att få och att vi kan belysa ett så viktigt ämne.

Vi har fått en pratastund med Pernilla Kahlroth, leg barnmorska, som arbetar på BB Stockholm family i Sickla som chefsbarnmorska. Här berättar hon hur och varför du skall träna din bäckenbotten.

Bäckenbottenträning

Bäckenbotten är en grupp muskler som sitter längst ned i vårt bäcken. Musklernas uppgift är att hålla underlivsorganen på plats och samtidigt kunna öppna och stänga urinrörs-, slid- och ändtarmsöppningen. Genom att träna bäckenbotten orkar musklerna stå emot ett ökat buktryck samt ge ett ordentligt stöd, vilket i sin tur gör att vi kan undvika bland annat urinläckage. Om muskulaturen är försvagad eller okoordinerad orkar den inte med det ökade buktrycket, vilket resulterar i att vi kan läcka. Bäckenbottenträning är förstahandsvalet för behandling av ansträngningsläckage.

Genom att träna bäckenbotten lär vi musklerna att svara på det ökade buktrycket, med rätt kraft och timing, för att stödja bl.a. urinblåsan på ett optimalt sätt – och därmed undvika urinläckage.

Bäckenbottenträning kan hjälpa kvinnor i alla åldrar, däremot hjälper det inte att träna bäckenbotten om musklerna är trasiga. Generellt kan man säga att en person som utfört en korrekt och väldoserad bäckenbottenträning som inte gett effekt inom 3-6 månader troligen behöver hjälp med andra behandlingsalternativ.

Få koll på knipet

De flesta upplever att det är lättast att hitta knipet i en liggande position. Det är viktigt att ligga bekvämt, antingen på rygg, sida eller på mage. Börja med att andas in, sucka när du andas ut, därefter försöker du knipa ihop hitta ändtarms-, slid- och urinrörsöppningen. Det kan underlätta att tänka att du har ett blixtlås i underlivet som du stänger bakifrån och framåt. När du sedan slappnar av så glider blixtlåset upp. När bäckenbottenmuskulaturen spänns skapas ett knip och ett lyft. Öva på att andas samtidigt som du kniper. Bäckenbotten rör sig upp och ned i takt med att vi andas, håller vi andan kan bäckenbotten inte slappna av. En stel och orörlig bäckenbotten kan alltså orsaka lika många problem som en svag.

Det är av stor vikt att slappna av i skinkorna, insida lår och magmusklerna vid bäckenbottenträning för att nå rätt muskler.
Om du upplever att knipövningarna inte hjälper, kontakta en fysioterapeut (gärna en med utökad kunskap om bäckenbotten, t.e.x Fysioterapeuterna). De har bra kunskap om bäckenbotten och en mängd åtgärder som kan hjälpa. Efter en graviditet och födsel är det av stor vikt att man går på sitt eftervårdsbesök hos barnmorskan för en första kontroll av bland annat bäckenbottens funktion.

Vaginala stöd – som sport-bh för ditt urinrör

Vi har pratat med Klara Rasmusson, leg sjuksköterska, som jobbar på Invent medic Sweden, företaget bakom Efemia kontinensstöd . Här berättar hon om vaginala stöd som finns för att förhindra läckage.

När bäckenbottenträningen inte är tillräckligt, vad gör man då?

Det finns vaginala stöd som är utformade för att hindra urinläckage och ta bort problemet på riktigt. Med sin design och funktion stödjer de blåshalsen eller urinröret, och på så sätt lindrar de eller stoppar läckage helt. Man kan säga att de fungerar lite som en sport-bh för ditt urinrör. Ett av dessa stöd är Efemia kontinensstöd.

Hur fungerar Efemia kontinensstöd?

Efemia är ett återanvändbart vaginalt inlägg, tillverkat av medicinskt kvalitetssilikon och är avsett att minska ansträngningsinkontinens. Det är utformat enligt samma vetenskapliga principer som användes vid utvecklingen av de vanligaste kirurgiska ingreppen vid ansträngningsinkontinens. Efemia stänger alltså inte av urinröret, så det går att kissa utan att ta ut produkten. Designen säkerställer att den placeras rätt av användaren själv, utan andra hjälpmedel eller medicinsk personal.

TIPS! Som medlem hos Runacademy har du 15% på Efemia.se där du bland annat kan hitta deras inkontinensstöd.

Att återgå till fysisk aktivitet efter graviditet och förlossning

Det är av stor vikt att successivt anpassa kroppen till ny eller förändrad belastning. Hur snabbt du kan återgå till träningen efter födseln är individuellt. Hur tränade du innan och under graviditeten? Hur var födseln? Det är många faktorer som påverkar hur din kropp kommer att reagera.

Man brukar prata om 3 faser post-partum. (Naturalförloppet)
1. 6-12 h: Akut återhämtning för livmoder och omkringliggande vävnad
2. 2-6 veckor: Reproduktiva organ återfår normal storlek och funktion, initial läkning av bäckenbottenskador och påverkar muskulatur (tex bukväggen), förändringar i hormonstatus och metabolism
3. 3-6 månader: Bindväv/stödjevävnad återhämtar sig, succesiv återgång till kroppens normalnivå avseende stöd och stabilitet. Fortsatt återgång till kroppens normalnivå avseende stöd, stabilitet och muskelfunktion.

Bäckenbottens bindväv och muskulatur påverkas av graviditet, förlossning och ålder. Vid tungt fysiskt arbete, intensivt hostande och övervikt blir också bäckenbotten mer belastad och måste klara av en större belastning. Det är viktigt att inte förbli inaktiv trots stora dysfunktioner eller besvärsgivande symptom. Det kommer att påverka den övriga hälsan.

 

Artiklar att fördjupa sig i:

Källförteckning:
*1 MinassianVA, et al. Int J Gynecol Obset 2003;82;32738
*2 Int Urogynecol J. 2017 Mar 14. doi: 10.1007/s00192-017-3309-4. Pregnant women’s awareness, knowledge and beliefs about pelvic floor muscles: a cross-sectional survey. Hill AM1, McPhail SM2,3, Wilson JM4, Berlach RG5.


3 kommentarer
 1. Otroligt viktigt ämne som det är så bra att ni lyfter!

 2. Jättebra att ni skriver om detta! Men jag har tyvärr inte hört er nämna detta under träningarna, utan tvärtom har ni flera övningar som är väldigt belastade för bäckenbotten och som kan leda till läckage.

  • Så tokigt. Vi brukar alltid ha en alternativ övning istället för hopp. Om du har svårt för en övning, fråga din ledare nästa gång för en alternativ övning!